1996

Megalakul a Straub Örökség Alapítvány.

A jogi alapító a Biocenter Kft. Az Alapítvány célja kettős, egyrészt a fiatal kutatókat kívánja támogatni (tehetség-gondozás, utánpótlás) másrészt elő kívánja segíteni a kutatási eredmények gyakorlati hasznosítását. Az alapítvány kuratóriuma induláskor: Farkas Tibor, Hámori József, Nyíri Lajos, Penke Botond, Róna Péter, Venetianer Pál. Vígh László a kuratórium elnöke. Az Alapítvány pénzügyi (Kanalas Józsefné), jogi (Dr. Halasi Szilveszter) ügyeinek intézéséhez az SzBK minden támogatást megadott.

1997

Az Alapítvány kurátorai közül Nyíri Lajos (akkor OMFB főtitkár) majd Róna Péter (bankár) az SzBK-ban kutatói fórumot tart melyben kifejtik elképzeléseiket az alap- ill. alkalmazott kutatás egymáshoz közelítéséről.

1998

Az Alapítvány elhatározza egy biotechnológiai inkubátor felállításának támogatását amit a módosított alapító okiratban is rögzít. Az Alapítvány kapcsolatba kerül az Institute for East-West Studies (Eugene Spiro) non-profit szervezettel, mellyel közösen megfogalmazza az első inkubátor tervet. Ezt követően az Alapítvány számos fórumon előadja elképzeléseit. Az ötletet az SzBK is támogatja. Vígh László ismerteti az elképzelést az Akadémia vezetésének, a volt és jelenlegi szegedi polgármestereknek, az EMBO felmérőknek, az SzBK dolgozóinak a főigazgatói beszámoló keretei között és a sajtónak.

1999

Az egyetem jelzi, hajlandó az Alapítvány rendelkezésére bocsátani a közben birtokába került volt orosz laktanya egyik jó állapotban levő épületét az inkubátor megvalósításának céljából jelképes bérleti díjért. A Dow Chemicals kifejezi érdeklődését, mint potenciális stratégiai befektető. Tárgyalások indulnak a Dow-val Budapesten (Dudits D., Spiro G., Török ZS., Vígh L. es a Dow C. részvételével), majd Szegeden, ahol a Dow delegáció meglátogatja az SzBK-t, az Orvosegyetemet és az orosz laktanyában kijelölt épületet. A Gazdasági Minisztérium Pályázatot ír ki új technológia alapú inkubátorházak infrastrukturájának megvalósítására. Az alapítvány kuratóriumának döntése értelmében az Alapítvány elhatározza a részvételét ezen a pályázaton és javasolja Eugene Spiro felvételét a kuratóriumba. A pályázat előkészítését komoly munka és szervezés előzte meg. Fel kellett mérni a szóbajöhető projecteket, potenciális cégeket, beruházókat. Ebben a munkában nagy segítséget jelentett a szegedi székhelyű Laser Consult Kft és személy szerint Mogyorósi Péter és Török Zsolt szervezési munkája. A magyar Kockázati Tőketársaság és az Institute of East West studies meghívására Vígh László egy nemzetközi konferencián ismerteti a szegedi inkubátor tervét kockázati tőkések és már sikeresen működő inkubátor vezetők előtt. Elkészül és beadásra kerül a gazdasági minisztériumi pályázat, mely tartalmazza a megvalósítandó inkubátor szerkezetét, megvalósíthatósági tanulmányát, üzleti és beruházási tervét.

2000

A német Oktatási és Tudományos Minisztérium (BMBF) felajánlja együttműködését a project megvalósításában. A BMBF meghívására Karlsruhe-ben az Alapítvány és a BMBF képviselete memorandumban rögzíti a kezdeményezést és egyben megkezdi a tárgyalásokat egy EU támogatás lehetőségeiről. A Gazdasági Minisztérium levélben értesíti az Alapítványt, hogy a pályázatot megvalósításra érdemesnek tartja és megkezdi a direkt tárgyalásokat.